AJUT SOCIAL PEL CASAL DEL TER o CASALET D’ESTIU I1 i I2

Els ajuts atorgats es destinaran a minorar la quota de matins (de 9h a 13h) ja sigui mensualitat o quinzena de l’estada als casals a càrrec de les famílies. Serà Ludis Lleure i Esport qui rebrà la resolució de l’Ajuntament de la subvenció i es responsabilitzarà de minorar el cost de la quota d’estada que han d’afrontar les famílies prèviament valorades per la Comissió Tècnica de Valoració. En cap cas, serà objecte de subvenció la quota del servei de menjador (dinar i berenar) ni altres serveis extraordinaris com per exemple l’hora d’acollida, servei Bon dia, sortides…

Les sol·licituds s’hauran de presentar degudament omplertes a l’Oficina Municipal de Medinyà o a l’Aula de Lectura Modest Prats de Medinyà o a l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis en el termini indicat del 7 al 24 de maig de 2024 (ambdós dies inclosos) i dins l’horari habitual o telemàticament.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS  MUNICIPALS PELS CASAL D’ESTIU 2024 PER A INFANTS I JOVES DE MEDINYÀ: BASES SUBVENCIONS CASAL ESTIU 2024

SOL·LICITUD D’AJUT PEL CASAL DEL TER o CASALET D’ESTIU I1 i I2: Sol licitud Casals Estiu 2024