BAN NETEJA DE PARCEL·LES – 2023

BAN NETEJA DE PARCEL·LES: Recordem que els propietaris de les parcel·les estan obligats a mantenir-les SEMPRE en perfectes condicions de seguretat i salubritat. L’incompliment serà objecte de multes coercitives.