TALL DE LA N-II A L’ALÇADA DEL VEÏNAT DEL TERRI

Atès que Fomento, el dilluns 7 de novembre, iniciarà les obres de reconstrucció i refermat dels dos ponts existents a la zona del veïnat del Terri, pertanyents a la N-II, volem comunicar-vos que la circulació per l’actual via es veurà interrompuda durant els propers quatre mesos.

L’afectació serà total, entre un costat i l’altre del riu Terri. Des de Fomento es prendran les oportunes mesures de senyalització i indicació de connexions alternatives per la variant de la N-II, des del sector del Terri i fins als enllaços amb la C-66 a l’alçada del Congost de Ter i enllaços amb l’AP7 i autovia de Banyoles.